V letošním roce se nám bohužel nesešly fotografie, ze kterých bychom mohli sestavit kalendář na rok 2019. Není to proto, že by byly nekvalitní, nebo nezajímavé, jen jsou poněkud jednožánrově. Kulturní komise, která se operativně sešla v úterý 11. 9. se dohodla na uspořádání výstavy, která bude opět v IC s expozicemi v zámku. Necháme opět hlasovat i Vás, občany našeho města o nejhezčí přihlášenou fotografii.

Fotografie do kalendáře 2019