Oznámení občanům Březinky, Bezdědic, Hlínoviště a Šubrtova

V neděli dne 19.10. 2014  firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. provede svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:

200127 plechovky od barev
200133 akumulátory

Zpětný odběr:

Televizory, lednice, mrazničky, zářivky, monitory, rádia, vysavače apod., zařízení musí být kompletní.

Olej a nádoby s olejem musí být uzavíratelné

Jiné druhy odpadu nebudou odvezeny !

Přibližná hodina svozu:
9.00   – Šubrtov u papíren – parkoviště za obchodem
9.30   – Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
10.00 – Bezdědice náves
10.30 – Březinka před MŠ
Celá akce se týká pouze občanů nikoliv podnikatelů.
Odpad musí být shromážděn předem na jednom místě. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.

Zahájení školního roku 2014/2015

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace informuje žáky zdejší školy o zahájení školního roku 2014/2015. To se uskuteční v pondělí 1. 9. 2014 v 7:50.

Žáci se dostaví v 7:45 na nádvoří ZŠ Bělá p.B., Máchova 1110 a budou se řídit pokyny učitelů.

V případě nepříznivého počasí přijdou žáci přímo do svých kmenových tříd, tj. 1. – 3. ročník do budovy školy v Tyršově ulici 20 a žáci 4. – 9. ročníku do budovy v Máchově ulici 1110, a budou se řídit pokyny vyučujících. S sebou si vezmou obuv na přezutí, psací potřeby a sešit na poznámky. Vyučování v tento den bude ukončeno v 9:30.

Oběd ve školní družině bude v tneto den vydáván pro všechny žáky školy, kteří jsou přihlášeni ke stravování (i pro školní družinu), ve školní jídelně v Máchově ulici od 9:45 do 12:00.

Zápis žáků do školní družiny bude proveden 1. 9. 2014 od 6:00 do 12:00. Přednostně budou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku. V případě volné kapacity ŠD budou přijímáni v omezeném počtu i žáci 3. ročníku. Ti budou případně zapsáni až 2. 9. 2014

Bezplatná poradna pro oběti trestných činů

Bezplatnou poradnu pro oběti trestných činů, provozuje Probační a mediační služba, středisko Mladá Boleslav. Služba je určena občanům soudního okresu Mladá Boleslav, tedy i Bělé pod Bezdězem.

Na poradnu se může obrátit kdokoli, kdo má zato, že se stal obětí trestného činů. Může jít o aktuální trestní řízení nebo i případy, kdy byla například někomu přiznána náhrada škody, ale pachatel nehradí. Kromě odborných rad a psychosociální podpory také nabízíme zprostředkování dalších odborných služeb. Nejčastěji pomáháme poškozeným – oprávněným v případě zanedbání povinné výživy, když rodiče neplatí výživné na své děti. Dále řešíme krádeže, ale také závažnou trestnou činnost, související se soužitím jako je týrání osoby ve společném obydlí, dále nebezpečné vyhrožování. Taktéž pomáháme obětem fyzického napadení, loupeží, znásilnění. Spolupracujeme zejména s Policií ČR, státním zastupitelstvím, soudem, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, psychology.

Kontaktní údaje zde v přiloženém letáku.

Poradna pro oběti trestných činů1

Nabídka kurzu zaměřeném na zvyšování kognitivních schopností

Kurz je vhodný v rámci prevence slábnutí výkonnosti mozku a získávání nových schopností pro všechny zájemce.
Trénink se zaměřuje na stimulaci paměti, prohlubování koncentrace, rozšiřování slovní zásoby, zdokonalování logického myšlení a prostorové orientace.
Trénink výše uvedených kognitivních funkcí je vhodný:
• prakticky pro všechny lidi nad 35 let, kteří chtějí pro sebe něco udělat, zejména pro lidi, kteří jsou po narkóze,
• pro lidi v rámci rehabilitace po cévních mozkových příhodách,
• pro lidi se začínajícími příznaky Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Nabízíme 10 setkání vždy od 17 do 18.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem.

Téma: Paměť, pozornost a koncentrace, řečové funkce, logické myšlení + trénink

Dále každé pondělí.

Cena za 1 setkání je 70 Kč, celkem 700 Kč za trénink.

Pozor změna!

Oznamujeme občanům, že se od 31.3.2014 mění otevírací doba Sběrného dvora (ve Zpravodaji uvedeno od 1.5.2014, vzhledem k rychlému vyřízení povolení změny od Krajského úřadu Středočeského kraje, bude provedeno již teď). Jedná se o změnu v letním období na Po, St, Pá od 10.00 hod do 17.00 hod, sobota zůstává jako doposud od 9.00 do 12.00 hod.  Zimní období zůstává stejné tedy Po, St, Pá od 10.00 až 16.00  hod, sobota od 9.00 do 12.00 hod. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů volejte na tel. 326700910.